Helsingfors Universitet, grunnlagt i Turku 1640 av Per Brahe d.y., etter bybrannen 1827 flyttet til Helsinki. Det har teologisk, juridisk, medisinsk, historisk-filosofisk, matematisk-naturvitenskapelig, pedagogisk, samfunnsvitenskapelig, landbruksvitenskapelig og veterinærmedisinsk fakultet. Undervisningsspråk er finsk og svensk. Ca. 35 000 studenter (2004).