Helmut Schmidt, tysk sosialøkonom og sosialdemokratisk politiker. Medlem av den vesttyske Forbundsdagen i to bolker, fra 1953 til 1962 og fra 1965 til 1987. I perioden 1962 til 1965 var han innenrikssenator i delstaten Hamburg. Fra 1967 til 1969 var han formann i sosialdemokratenes (SPDs) gruppe i Forbundsdagen. I Willy Brandts regjering, fra 1969 til 1972, var han forsvarsminister, i årene 1972 til 1974 finansminister. I årene 1974 til 1982 var han forbundskansler. I 1983 ble han medredaktør for den liberale ukeavisa Die Zeit. Helmut Schmidt skrev flere bøker, blant annet Verteidigung oder Vergeltung (Forsvar eller gjengjeldelse, 1960), Strategie des Gleichgewichts (Balansestrategi, 1969) og Weltwirtschaft ist unser Schicksal (Verdensøkonomi er vårt lodd, 1983).