Hellisøy fyr, i Fedje kommune, Hordaland, ved innløpet til Fedjeosen på sørsiden av øya Fedje, opprettet 1855. 32 m jerntårn, lysstyrke fast 112 700 cd, blink 960 000 cd, lysvidde 18,8 nautiske mil. Automatisert og avfolket 1992, fredet 2000.