Hellig, hellig, hellig, norsk salmeoversettelse (1915) ved Gustav Jensen av den engelske salmen Holy, holy, holy skrevet av presten Reginald Heber i 1826. En av de internasjonalt mest utbredte salmer, oversatt til mer enn 100 språk. Melodien er av J. B. Dykes fra 1861.