Hellen, område i Bergen kommune, Hordaland, bydel Bergenhus, mellom Sandviken og Eidsvågsneset, nord for bysenteret. Friluftsområde med badeplass. Hellen har gitt navn til Amalie Skrams romansyklus Hellemyrsfolket. Hellen batteri ble bombet av tyske fly 9. april 1940, 6 norske falt. En minnebauta reist 1990.