Helleholm Fyr er et fyrtårn som ligger sør på øya Agersø mellom Storebælt og Smålandsfarvandet. Det ble oppført i 1899-1900 og har en lyshøyde på 12 meter.