Heliand, eneste bevarte større dikt på gammelsaksisk. Diktet er en såkalt evangelieharmoni, dvs. skildrer Jesu liv i samsvar med de fire evangelier. Det er skrevet av en ukjent forfatter på 800-tallet, i stavrimede vers, antakelig i tilslutning til Ludvig den frommes misjonsvirksomhet blant sakserne.