Helge Jung, svensk offiser. Oberst og sjef for Generalstaben 1937–40, generalmajor 1938, generalløytnant 1944, general og øverstkommanderende for det svenske forsvar 1944–51. Hans innstilling for støtte til Norge lettet arbeidet med oppsetting av norske tropper i Sverige 1943–45.