Helge Braastad, norsk skogforsker. Dr.agric. 1976. Ansatt ved Norsk institutt for skogforskning 1960–88, forskningssjef fra 1980. Utarbeidet nye produksjonstabeller for gran, furu og bjørk. Fagsjef ved Skogbrukets Kursinstitutt 1989–2000, professor ved Høgskolen i Gjøvik 1994–97.