Helgasjön, innsjø i Småland, Sverige, nord for Växjö, 50 km2. Sjøen er grunn med mange øyer, nes og viker; det største dypet er 25 m. På en holme i Helgasjön ligger ruinen av Kronobergs slott.