Helga Engs hus, ved Universitetet i Oslo, Blindern, ble innviet 1994 og rommer Det utdanningsvitenskapelige fakultet.