Helgö, liten øy i Mälaren, ca. 3 mil vest for Stockholm. På øya er oppdaget et betydelig bosetningskompleks fra jernalderen. Det er funnet rester av 7 hallignende bygninger og rester av smier og hus som har tjent som verksted for smykkefremstilling. Store mengder av støpeformer vitner om en betydelig produksjon. Funnmengden fra Helgö er stor. I forbindelse med huskomplekset er funnet ca. 30 000 gjenstander eller deler av gjenstander. Importsakene er en viktig gruppe. Selv en nordindisk Buddha-figur har funnet veien hit. Den perioden som har gitt flest funn, er tidsrommet 400–800 e.Kr., som trolig har vært stedets blomstringstid. Trolig har Helgö vært en viktig handelsplass og en forløper for Birka.