Heistad er hovedsaklig et boligområde i Porsgrunn kommune, Telemark, tre kilometer nord for Brevik, på vestsiden av Eidangerfjorden. Det er en del av tettstedet Porsgrunn/Skien. Et par km vest for Heistad ligger Kjørholt kalksteinsbrudd.