Heinz Fischer, østerriksk politiker (sosialdemokrat), utdannet innen retts- og statsvitenskap. Medlem av parlamentet fra 1971; parlamentspresident 1990–2003. Ulike ministerposter 1983–87. Østerrikes president 2004-2016.