Heinrich von Stephan, tysk embetsmann, organisator av det tyske postvesen. Riksgeneralpostdirektør 1876. Tok initiativet til dannelsen av verdenspostforeningen 1874.