Heinrich von Cotta, tysk forstmann, en av forstvitenskapens grunnleggere. Åpnet 1794 en skogskole i Zillbach som han 1811 flyttet til Tharandt ved Dresden; 1816 ble skolen statlig skogakademi under hans ledelse. Hovedverk: Grundriss der Forstwissenschaft (1832).