Heinrich Schenker, østerriksk musikkteoretiker og pianist av polsk opprinnelse. Schenker utviklet sine teorier i en rekke skrifter under samletittelen Neue musikalische Theorien und Phantasien (1906–35). I del 3 (Der freie Satz, 1935) lanserer han sin lære om musikalske strukturnivåer (skiktlære), hvor det sondres mellom forgrunn (Vordergrund), mellomgrunn (Mittelgrund) og bakgrunn (Hintergrund).