Heinrich Joachim Sebastian Karsten, født i Oslo, norsk arkitekt; bror av L. og M. Karsten. Deltok i gjenoppbyggingen av Ålesund etter brannen i 1904, men var hovedsakelig knyttet til Skien og området rundt, hvor han stod for oppføringen av en lang rekke bolighus. Karsten var blant de første som brøt med sveitserstil og nasjonalromantikk og utviklet en egen nyklassisisme med innslag både av jugendstil og norsk 1700- og 1800-talls arkitektur. Til hans større arbeider hører utbyggingen av Brekkeparken i Skien der han bl.a. tegnet restauranten og friluftsteateret.