Heinrich Ignaz Franz Biber, bøhmisk komponist og fiolinist. Fra 1670 ansatt hos erkebiskopen i Salzburg. Bidrog ved sin virtuose teknikk og bruk av dobbeltgrep vesentlig til utviklingen av spilleteknikken på fiolin. I sine komposisjoner eksperimenterte Biber med å stemme om en eller flere av strengene på strykeinstrumenter (scordatura), noe som kunne gi usedvanlige klangvirkninger. Av komposisjoner kan nevnes de 16 Rosenkranssonatene for fiolin (ca. 1675), Sonata representativa for fiolin og continuo (1669), 8 Sonatae violino solo med continuo (1681), Battalia for strykere og continuo, Sonata S Polycarpi for 8 trompeter og timpani, Vesperae (1693), Requiem i f-moll, Missa Sancti Henrici (1701) og motetten Laetatus sum (1676).