Heinrich Gustav Magnus, tysk fysiker, professor i fysikk ved universitetet i Berlin, kjent for arbeider om varmestråling og for oppdagelsen av Magnus-effekten (1851): En roterende sylinder i en luftstrøm blir utsatt for en kraft som står vinkelrett på luftstrømmen og på sylinderens rotasjonsakse. Magnus beregnet effekten for roterende prosjektiler. Den ble senere anvendt i A. Flettners rotorskip. Uavhengig av Magnus oppdaget også C. A. Bjerknes effekten.