Heinrich Ernst Schimmelmann, dansk politiker, sønn av H. C. Schimmelmann. Skattmester etter statskuppet 1784, fortsatte farens virksomhet som leder av statsfinansene inntil han måtte gå av etter statsbankerotten 1813. Han beholdt likevel sin plass i statsrådet, og fra 1824 virket han som utenriksminister.