Heinrich Caro, tysk kjemiker, vitenskapelig leder ved Badische Anilin- und Sodafabrik 1884–89. Peroksomonosvovelsyre er oppkalt etter Caro og kalles Caros syre. Heinrich Caro er kjent for syntetisk fremstilling av fargestoffet eosin og som oppfinner av en rekke fargestoffer (metylenblått, ektrødt m.fl.). Han var den første som industrielt fremstilte viktige fargestoffer som alizarin, indigo og andre.