Heidi von Born, svensk forfatter. Etter debuten som lyriker 1956 har hun utgitt diktsamlinger, noveller og romaner med særlig blikk for ungdommens følelser og konflikter. I flere bøker tar hun også opp psykiske lidelser og de utstøttes problemer, bl.a. i Handen full (1969), Dagar som de faller(1972), Simultantens liv (1977) og Det japanska skriket (1979). Et hovedverk er en fembindsroman om en ung kvinnes oppvekst og utvikling inn i voksenlivet (1981–91). Av senere utgivelser kan nevnes romanene Om solen vill (1993) og En sida av himlen(1995). Änglarnas stad(1998) er første bok i en romanserie om noen spesielle familiers liv i Stockholm fra begynnelsen av 1920-årene.