Heidi Larssen, norsk politiker (H), cand.jur. Avdelingssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987–89 og 1990–97. Gruppesekretær for Høyres Stortingsgruppe 1981–85 og 1986–87. Medlem av Oslo bystyre fra 1999, byråd 1997–99. Stortingsrepresentant for Oslo 2001–05, da hun mistet mandatet ved valget. Nestleder i Europabevegelsen fra 2003. Leder av Oslo Høyre 2004–06.