Heidi, kvinnenavn. Heid er et norrønt navn, Heiðr, 'klar, lys'; mens Heidi opprinnelig er tysk kortform til Adelheid. Navnedag 4. juni.