Heggholmen fyr, fyr i Oslo kommune, i det østre innløp til Oslo. Opprettet 1827. Lysstyrke 775 cd, lysvidde 8,9 nautiske mil. Hvitt trehus med klokketårn, oppført 1876. Automatisert 1959, ubemannet fra 1973. Fredet 1998.