Heatherformasjonen, geologisk formasjon av siltig, kalkholdig slamstein. Lagpakken ble avsatt over Brentgruppen fra bathon- til kimmeridgetiden i Nordlige Nordsjøen. Heatherformasjonen ble avsatt under åpne, marine forhold utenfor det kystnære Brentdeltaet.