Svalbard, dalbre på Spitsbergen, ved Storfjorden på østsiden av øya; 195 km2, ca. 25 km lang. Breen har navn etter amerikaneren Isaac Israel Hayes (1832–81) som utforsket polarområdene.