Hawick, by i Storbritannia, Skottland, Roxburghshire, 65 km sørøst for Edinburgh; 15 700 innb. (2004). Siden slutten av 1700-tallet har trikotasjeindustrien (produksjon av tweed) hatt avgjørende betydning for byen.