Haupt- und Staatsaktionen, halvt improviserte skuespill som oppstod i Tyskland i siste halvdel av 1600-tallet og ble fremført av omreisende skuespillertrupper. Det var dels dårlige bearbeidelser av eldre dramaer (f.eks. Shakespeares), dels originalbehandlinger av emner fra historien, ofte med en fast komisk figur (Hanswurst). Navnet stammer visstnok fra plakatene og betyr omtrent det samme som pomp- og praktforestilling. Sjangeren kjennes hos oss gjennom Holbergs Ulysses von Ithacia, som er en parodi på sjangerens svulstige språk og tåpelige innhold.