Haukåsen, ås i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane, på halvøya mellom Sognefjorden og dens nordgående arm Sogndalsfjorden, 590 moh. (Holsåsen). Her ligger Sogndal lufthamn, som er en regional kortbaneflyplass med faste forbindelser til Oslo og Bergen samt de andre regionale flyplassene på Nordvestlandet. Flyplassen hadde 92 200 passasjerer i 2014.