Hauge, tettsted i Hvaler kommune, Østfold; ligger på Vesterøy. Hauge består egentlig av to deler: Hauge i sør og Neset i nord og har en del eldre bebyggelse mellom disse to gårdsbrukene, likeledes et nyere boligområde like vest for hovedvegen. "Kunstveien" aktiviseres om sommeren, og forbinder kunst- og kunsthåndverksverksteder og utsalg; noen er åpne hele året.