Hassi-Messaoud, sted i Algerie, i sandørkenen Grand Erg Oriental i nordlige del av Sahara, 80 km sørøst for Ouargla. Landets største oljefelt, i drift fra 1956. Oljen føres i rør til raffinerier i Alger, Arzew, Bejaïa og Skikda. Oljemuseum.