Hassan, mannsnavn, av arab. hasan, 'vakker' eller 'fremragende'. Populært navn i hele den muslimske verden.