Hasle, tettsted i Sarpsborg kommune, Østfold, på østbredden av Glomma nord for bysenteret, i tidligere Varteig kommune. Boligområde.