Hartvig, mannsnavn, opprinnelig tysk, sammensatt av adjektivet 'hard', og samme ord som norrønt víg, 'kamp, strid'.