En dansk-norsk slekt som stammer fra rådmann i Roskilde, kanselliråd Morten Hartmann (1695–1780), som ble oppfostret i huset til ovennevnte etatsråd Christopher Hartmann og kanskje var hans søstersønn. Han var far til fogd i Jæren og Dalene Hans Hartmann (1757–1833), som igjen var far til bokhandler Morten Paul Bøckmann Hartmann (1785–1855), sogneprest i Ullensaker Johan Marius Hartmann (1789–1867), distriktslege i Orkdal Marius Sodemann Lyng Hartmann (1809–88) og lensmann i Stad Julius Cæsar Hartmann (1811–75). Bokhandler M. P. B. Hartmann var far til rektor Gudbrand Helenus Hartmann (1832–1900), som igjen var far til arkivar Egil Olaf Hartmann (1859–1906) og forfatteren Edle Hartmann (1862–1946). Sogneprest J. M. Hartmann var farfars far til komponisten Christian Magnus Heyn Hartmann (1910–85). Distriktslege M. S. L. Hartmann var farfar til maleren Alf Gabriel Hartmann (1906–53). Lensmann J. C. Hartmann var farfar til historikeren Sverre Hartmann (1917–2003).