En dansk slekt som stammer fra komponisten Johann Ernst Hartmann (1726–93). Han var far til organistene Johan Ernst Hartmann (1770–1844) og August Wilhelm Hartmann (1775–1850). Sistnevnte var far til komponisten Johan Peter Emilius Hartmann (1805–1900), som igjen var far til komponisten (Wilhelm) Emil(ius Zinn) Hartmann (1836–98) og billedhuggeren Carl Hartmann (1837–1901). J. P. E. Hartmanns døtre ble gift med komponistene Niels W. Gade og August Winding. Emil Hartmann var far til maleren Oluf Hartmann (1879–1910). Til slekten hører også J. P. E. Hartmanns sønnedatters dattersønn, komponisten Niels Viggo Bentzon (1919–2000).