En norsk slekt hvis eldste kjente medlem, Ernst Wilhelm Hartmann, angivelig kom til Danmark sammen med Struensee og visstnok ble skogfogd på Lolland. Hans sønn, kanselliråd, postmester og byfogd i Sakskøbing Carl Jacob Hartmann (1771–1826) var far til bl.a. apoteker i Kongsberg Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1802–76). Sønner av denne var stadslege Carl Christian Andreas Hartmann (1852–1915) og ingeniør Gustav Ludvig Theodor Hartmann (1857–1940), grunnlegger av maskinfirmaet G. Hartmann A/S og eier av Eureka mek. Verksted i Oslo. C. C. A. Hartmann var far til bl.a. statsråd, finansrådmann i Oslo Paul Ernst Wilhelm Hartmann (1878–1974) og lagmann i Hålogaland Carl Wilhelm Hartmann (1880–1957). Finansrådmann P. E. W. Hartmann var far til lønnsrådmann i Oslo Carl Christian Hartmann (1909–76) og direktør i Norsk Dampkjelforening Gotfred Eugen Hartmann (1911–2001). Lagmann C. W. Hartmann var far til bl.a. byrettsjustitiarius i Trondheim Henrik Greve Hartmann (1923–2001).