Harry, mannsnavn, engelsk avledning av Henry. Se Henrik.