Harro Paul Harring, dansk-tysk maler, forfatter og radikal politiker. Han deltok i den greske frihetskrigen i 1821, og hadde kontakt med Giuseppe Mazzini i 1830-årene. Etter opphold blant annet i England og Brasil kom han tilbake til Europa i revolusjonsåret 1848. Harring var i Norge 1849–50. Han hadde kontakt med Marcus Thrane og utgav bladet Folkets Røst og skuespillet Testamentet fra Amerika. Hans angrep på statsformen i Norge og hans kontakt med Thrane førte til at han ble utvist fra Norge, under skarpe protester fra blant andre Ibsen, Bjørnson og Vinje.