Harriet, kvinnenavn, opprinnelig engelsk form av Henriette, jfr. Henrik. Brukt i Norge siden tidlig på 1800-tallet. Navnedag 22. august.