Harpalos, makedonsk adelsmann, fra 331 Aleksander den stores finansforvalter. Levde i Babylon under Aleksanders tog til India 327–325 og misbrukte sin stilling. Flyktet med store summer til Athen, der han forgjeves søkte støtte ved å bestikke politikere, bl.a. Demosthenes. Måtte reise til Kreta, der han ble myrdet. Etter hans død fant det sted en skandaleprosess i Athen. Flere av byens betydeligste menn ble anklaget og dømt for å ha mottatt bestikkelser fra Harpalos.