Harold Sidney Harmsworth Rothermere, britisk aviseier, fra 1919 1. Viscount Rothermere of Hemsted (Lord Rothermere). Kjøpte 1914 Daily Mirror av sin bror, Lord Northcliffe, og ved dennes død 1922 overtok han ledelsen av Associated Newspapers og Daily Mail-gruppen, som omfattet London-avisene Daily Mail, Evening News og Sunday Dispatch og 12 aviser utenfor London. Luftfartsminister 1917–18.