Harold Rupert Leofric Alexander, britisk feltmarskalk. Som sjef for et armékorps i Frankrike og Belgia ledet han juni 1940 de britiske styrkers retrett fra Dunkerque. Deretter sjef for Sør-Englands forsvar. Øverstbefalende i Burma (i dag Myanmar) mars–aug. 1942, da han avløste Auchinleck som sjef for de britiske styrker i Den nære orient. Etter erobringen av Kyrenaika høsten 1942 og av Tripolis i jan. 1943 ble Alexander leder av operasjonene i Tunisia og nestkommanderende under Eisenhower for de allierte styrker. Ledet felttoget på Sicilia i juli 1943 og invasjonen i Italia høsten s.å. Julaften 1943 avløste han Eisenhower som øverstbefalende på den italienske front og ble i nov. 1944 øverstbefalende i middelhavsområdet. Adlet 1946. Generalguvernør i Canada 1945–52. Forsvarsminister i Churchills annen regjering 1952–54.