Hari Rud, elv i Sentral-Asia, kommer fra Koh-e-Baba, en utløper fra Hindukush, og renner vestover forbi byen Herat. Renner deretter mot nord og danner en del av den afghansk-iranske og den iransk-turkmenske grense. Renner inn i Turkmenistan under navnet Tedzjen. Elven forsvinner inn i Karakum-ørkenen etter ca. 1100 km, hvorav ca. 650 km i Afghanistan. Nyttes til irrigasjon.