Harehøj er det høyeste punktet på øya Saltholm i Øresund i Danmark, og måler 3 meter over havet. Ved springflo og særlig høy vannstand ble Saltholm mer eller mindre liggende under vann, og da harejakt var nødvendig for livets opphold ble Harehøj anlagt i 1827 som et tilfluktssted for harer og andre dyr. På grunn av fredningen av Saltholm er Harehøj belagt med ferdselsrestriksjoner.