Haridwar (av hari, 'gud', eg. et av navnene på Vishnu, og dwar, 'port'), by i India, Uttar Pradesh, ved Ganges, 160 km nordøst for Delhi; 147 300 innb. (1991). Hardwar ligger der Ganges renner ut på Ganges-sletta (310 moh.). Byen er et av hinduenes helligste steder og meget besøkt av pilegrimer.