Vesterålen, norsk politiker (KrF), cand.real., lektor. Medlem av Kristiansand bystyre 1963–81, ordfører 1976–78. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1972–73 og i Kirke- og kulturdepartementet 1989–90. Vararepresentant til Stortinget 1969–81, stortingsrepresentant for Vest-Agder 1981–89. Parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti 1983–86. Meldte seg ut av KrF 1991 og inn i Sp 1994 i forbindelse med EU-striden; fra 1997 igjen medlem i KrF.