Harald Sørum, norsk fysiker, kjemiingeniør fra NTH 1941, dr.techn. 1952, dosent i røntgenteknikk ved NTH 1956–66, professor samme sted 1966–82, først i eksperimentalfysikk og fra 1967 i røntgenteknikk. Sørum er kjent for arbeider innen faste stoffers fysikk, spesielt for undersøkelser innen områdene røntgenspektroskopi og strukturanalyse.